Cyber Workshops voor diverse doelgroepen

We kunnen verschillende workshops aanbieden, ook in carrousselformaat voor en door jongeren met een cyberbrein. Voor zowel jongeren met een cyberbrein en hun ouders.

In samenwerking met een MBO/HBO ICT van een onderwijsinstelling of een zorginstelling in je gemeente. Workshops zijn bijvoorbeeld: Een website programmeren met ChatGPT, Social Engineering, OSINT, een Capture The Flag, met een Arduino aan de slag, het kan allemaal en tegelijkertijd komt online veiligheid aan bod en waar grenzen liggen op het internet: if you do’nt own it, you do’nt pawn it!

Voor Scholen en Zorginstellingen

Speciaal ontworpen voor echte cyberbreinen op scholen en in zorginstellingen, bieden wij interactieve gastcolleges, workshops en demonstraties. Cybersecurity wordt tastbaar gemaakt met praktische voorbeelden, zodat deelnemers niet alleen begrijpen waarom het belangrijk is, maar ook hoe ze zichzelf kunnen beschermen.

Ouder-Kind Workshops

Ouders staan vaak voor de uitdaging om de online wereld van hun kinderen te begrijpen. Onze workshops over populaire platforms zoals Roblox, Minecraft en Discord bieden inzicht en handvatten. Ouders kunnen al hun vragen stellen, van technische details tot het bespreken van online risico’s. Wij creëren een open sfeer waarin ouders de kennis vergaren om hun kinderen online te begeleiden.

Maatwerk voor jonge cyberbreinen

We zien dat geen cyberbrein hetzelfde is en begeleiding vaak individueel start. Welke behoefte, interesse is er en wij proberen een uitdagend project erbij te vinden waardoor de jongere zich kan ontwikkelen. En zich serieus genomen voelt. We zijn geen zorgverleners trouwens, dat laten we graag aan de professionals over. Wij gaan voor ontwikkeling van het cyberbrein: niet meer en niet minder. En dat willen we zeker in het begin 1 op 1 doen als het moet.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

We delen onze expertise graag met u. Neem contact met ons op om te ontdekken welke mogelijkheden wij u en cyberbreinen bieden.

Schuiven naar boven